Information Gastric bypass

Gastric Bypass

Gastric Bypass är ett kirurgiskt ingrepp, som kombinerar den lilla magen med en delvis bortkoppling av tunntarmen. Med denna metod så ligger magsäcken nedanför magmunnen. Den lilla, övre magsäcken får en volym på ca 15-20 ml. Den nedre, större magsäcken blir en blindsäck, som inte har kontakt med magfickan.

Tunntarmen delas av ca 60 cm nedanför tolvfingertarmen. Den nedre delen av tunntarmen lyfts upp och sys ihop med magfickan, det innebär att maten går direkt ner till tarmen. Den övre bortkopplade delen av tunntarmen fästs till tunntarmen ungefär 150 cm ner på denna, så att magsaft, galla och bukspott kan tillföras till födan.

Genom dessa ändringar i tarmsystemet uppnås en kombination av en liten magficka och en minskad förmåga till att ta upp föda. Dessutom upplevs mättnad mycket tidigare än före operationen. Matspjälkningprocessen producerar fortfarande galla och bukspott i nedre magsäcken. Dessa transporteras från tolvfingertarmen ner till den avkopplade tarmen och når maten först längre ner i tarmsystemet där de är sammankopplade. När nedbrytningsvätskorna når maten är tiden så förkortad, att den inte hinner bryta ner all föda, innan den försvinner ner i tjocktarmen. En del näring och energi tas inte upp utan försvinner ut med avföringen.

Titthålsoperation

Operationen utförs laparoskopiskt (titthål) och patienten är sövd. Man gör 5 små hål i den övre delen av magen. Genom hålen för man in långa och tunna instrument som är kopplade till en skärm. På skärmen kan kirurgen se bukhålans organ väldigt tydligt och operationen kan genomföras. Operationstid är ungefär 1 timme.

Öppen operation

I sällsynta fall kan det bli nödvändigt att göra en öppen operation. Vid en öppen operation går man in genom ett snitt i magens övre mittlinje från bröstben till navel. Operationstid är ungefär 1 timme.

Vid en öppen operation får patienten ett magbälte runt magen. Det underlättar andning och att hosta och förebygger risken för bråck. Bältet används ungefär 4 veckor efter operationen.

Fördelar

  • Ökad total viktminskning jämfört med andra metoder.
  • Patienterna äter en ”nyttigare” kost efter operation jämfört med andra metoder.

Nackdelar

  • Eftersom en gastric bypass förändrar kroppens anatomi och matsmältningen finns det en risk för komplikationer och biverkningar.
  • Eftersom det finns malabsorption av näringsämnen, är mineral- och vitaminbrist en möjlighet.

Hälsofördelar

  • Under första året efter operationen har patienterna förlorat cirka 80 % av sin övervikt.
  • Vetenskaplig forskning visar att patienter behåller sin viktminskning minst 20 år efter operation.
  • De flesta följdsjukdomarna till övervikt (typ-2-diabetes, högt blodtryck, sömnapné, depression och ryggsmärtor) antingen förbättra eller försvinna efter operationen.
  • Hos de flesta patienter uppstår en tidig mättnadskänsla och/eller minskad hunger som minskar viljan att äta.

Kontakta oss